Aug 18, 2010

Perkembangan Shia & kepercayaan mereka oleh Syeikh Yusof Al-Qardhawi


doond | March 27, 2007

Syeikh al-Qaradhawi bercakap tentang Syiah dan sebahagian kepercayaan mereka yang menghalang berlakunya taqrib/pendekatan.

Thanks for coming

Thanks for coming
Terima kasih sudi hadir

Tajuk - Title