Nov 7, 2011

Sifat 20 - Pentingnya Menuntut Ilmu dari Guru atau Ustaz yang luas dan dalam Ilmu agamanya

Tajuk Asal
Penjelasan Hadis Jariah - Allah di langit
 


Uploaded by on 9 Dec 2009
 
Petikan: sad240707. Maulana Mohd Asri Yusoff:

- Penjelasan Hadis: Nabi s.a.w. bertanya jariah: "Di mana Allah!" Jariah menjawab: "Fis Samaa' (Di langit)"
- Al-Imam al-Nawawi, pensyarah Sahih Muslim memilih pendapat Khalaf dengan melakukan takwil
- Mazhab salaf menetapkan sifat (Isbat sifat) tanpa melakukan takwil.
- Nabi s.a.w. menerima jawapan jariah: "Allah di langit.." tanpa meminta perinciannya
- Persoalan: Dianggap berimankah sesiapa yang tidak tahu sebahagian dari sifat-sifat Allah?
- Bolehkah belajar Sifat 20
- Cara Sifat 20 tidak menafikan sifat-sifat Allah yang lain
- 3 golongan termasuk Ahlus Sunnah: 1, Ahli hadis 2. Ahli Nazhor 3. Ahli Wijdan
- Jangan berkelahi. Kita semua adalah termasuk Ahlus Sunnah Wal Jamaah
- Menerangkan berkaitan aqidah dibenarkan dan tidak bid'ah menggunakan pelbagai cara untuk menghadapi pelbagai ragam manusia
- Lagi penjelasan tentang maksud Fis Samaa' (Allah di langit)
- Penjelasan maksud hadis:
Nabi s.a.w. bertanya jariah: "Siapa saya?" Jariah menjawab: "Engkau Rasulullah." Nabi s.a.w. bersabda: "Merdekakanlah dia, kerana sesungguhnya dia telah beriman.."

Thanks for coming

Thanks for coming
Terima kasih sudi hadir

Tajuk - Title