Sep 3, 2012

Commandment of Allah vs Politician " Fatwa "

Commandment of Allah must be in priority than politician " fatwa " to the Islam followerPerintah Allah mesti menjadi keutamaan daripada " fatwa " ahli politik kepada pengikut Islam

Thanks for coming

Thanks for coming
Terima kasih sudi hadir

Tajuk - Title